Advertisement
Contabilitate
Castigurile legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri pr Imprimare E-mail
de Monica Julean ??
26 Noiembrie 2008
In conformitate cu prevederile pct. 203 alin. (1) din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, actiunile proprii rascumparate, potrivit legii, sunt prezentate in bilant ca o corectie a capitalului propriu.
Citeste mai departe...
?
Cheltuieli si venituri inregistrate in avans Imprimare E-mail
de Financial Director ??
29 Octombrie 2008
Aplicarea principiului independentei exercitiului financiar impune o delimitare clara a cheltuielilor si veniturilor care trebuie incorporate in rezultatul exercitiului financiar curent de cheltuieli si venituri realizate in perioada curenta, dar care sunt aferente exercitiilor financiare urmatoare.
Citeste mai departe...
?
Operatiuni specifice cheltuielilor de protocol Imprimare E-mail
de Financial Director ??
28 Septembrie 2008
Conform prevederilor Codului fiscal, cheltuielile de protocol sunt deductibile "in limita unei cote de 2% aplicata asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit."
Citeste mai departe...
?
Reevaluarea imobilizarilor corporale Imprimare E-mail
de Sebastian Alecu ??
05 August 2008
Reevaluarea reprezinta inlocuirea valorii contabile nete cu valoraea justa, tinandu-se seama de inflatie, utilitatea bunului, starea acestuia si de pretul pietei.
Citeste mai departe...
?
Contabilitatea operatiunilor de factoring Imprimare E-mail
de Monica Toma ??
30 Iunie 2008
Factoringul reprezinta operatiunea prin care un client, numit "aderent" transfera proprietatea creantelor pe care le detine din facturicomerciale, catre o alta entitate numita "factor", care poate fi institutie de credit sau institutie financiara nebancara, in vederea obtinerii de finantare imediata.
Citeste mai departe...
?
Managementul riscurilor si asigurarile Imprimare E-mail
de Mihaela Cojocaru ??
03 Iunie 2008
De foarte multe ori, la nivel corporatist, exista tendintade a analiza riscurile in mod subiectiv pe baza experientelor anterioare ori a intuitiei de moment.
Citeste mai departe...
?
Contabilitatea operatiunilor aferente cesiunii de creante Imprimare E-mail
de ELA DUMITRA ??
02 Iunie 2008
Veniturile din sau in legatura cu cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana sunt venituri impozabile.
Citeste mai departe...
?
Evaluarea neagra Imprimare E-mail
de GABRIEL NITULESCU ??
02 Iunie 2008
Un standard de contabilitate ajunge sub microscop.
Citeste mai departe...
?
< 1 2 Inainte?> Sfarsit?>>

Rezultate 1 - 12 din 13
Revista Piata
Pharma Business
Food&Bar Magazine
Modern Buyer